Blog

|Blog
Blog 2018-12-18T21:46:12+01:00

Výber správneho kandidáta na pracovnú pozíciu, 2012, www.instoreslovakia.sk

Ak máte za sebou skúsenosť s výberom zamestnanca do svojho tímu alebo firmy, presvedčili ste sa, že to nie je vôbec jednoduchý proces. Práve Assessment centrum (AC) je jednou z účinných metód, ktorá sa využíva pri externom aj internom výbere zamestnancov na voľné pracovné pozície,“ hovorí Mgr. Martina Čizmadiová, Managing Director, ZenithPeople Consulting spol. s r.o.

Od | 17. februára, 2012|

Stret kultúr vo firme, 2012, www.instoreslovakia.sk

„Praktický význam multikultúrnej výchovy vidím nie len vo vytváraní postojov voči iným národom, ale najmä vo využití akceptovania iných kultúr s cieľom odbúravať prekážky pri každodenných činnostiach v práci. Znalosť a rešpektovanie kultúrnych rozdielov má okrem iného významný dopad na úspech v oblasti riadiacej práce.“ uvádza M. Čizmadiová, ZenithPeople Consulting spol. s r.o.

Od | 3. januára, 2012|