Čo nás čaká a neminie

||Čo nás čaká a neminie

Čo nás čaká a neminie

Viete si predstaviť seba na tom istom pracovnom mieste aj za 5 rokov? Poznáte budúcnosť vašej kariéry? Čo ak vaša práca bude za pár rokov tak automatizovaná, že vás už firma nebude potrebovať? Budujete si takú profesnú image, že aj potom si ľahko nájdete nové zamestnanie?

V dnešnej dobe môže mať kariéra viac smerov. Základom je, že  nie je lineárna – iba smerom hore, ale je plná krokov doľava, doprava, vpred, vzad. V najbližšej dobe nás čakajú veľké zmeny, ktoré prinesie Priemysel 4.0 ( Industrie 4.0 ) a s tým spojené obrovské zmeny  pracovnej sily. Procesom realizácie Priemyslu 4.0 kontinuálne dochádza k postupnej optimalizácií procesov a aplikácií nových technológií. Výsledkom bude všadeprítomné využitie automatizácie, robotizácie a inteligentných strojov ako doplnenie ľudí, čoho dôsledkom bude dramatická zmena  na trhu práce.  Manuálne a rutinné profesie vo veľkej miere nahradia roboti. Do roku 2030 sa predpokladá znížený dopyt po zamestnancoch  s fyzickým zameraním, hlavne vo výrobe a to až do 25%.  Bude potrebný súbežný systémový prerod v školstve a vzdelávaní. Predpokladá sa, že to bude obrovská výzva pre celú spoločnosť.

Ako  umelá inteligencia  stále napreduje a učí sa stále viac úkonov, aj človek sa musí zmieriť  s tým, že vzdelávanie je celoživotný proces. Dostávame sa do pozície, kde sa nám trh mení doslova pod rukami. Nemôžeme k tomu ostať ľahostajní a rigidní. Veľa vecí sa bude meniť a nebudeme to vedieť ovplyvniť.  Musíme sa naučiť, že status quo v živote neexistuje. Ako získať väčšiu kontrolu nad vlastnou kariérou a životom? Dôležité rozhodnutie, ktoré môžete urobiť dnes je investícia do vzdelania a do budovania vášho profesného mena.

Tu je zopár otázok na zamyslenie, ktoré vám ku rozhodnutiu vedia pomôcť:

Ako vyzerá moja kariéra dnes?

Kde by som sa chcel vidieť za 3 roky?

Bude mať dopad na moje pracovné miesto digitalizácia a automatizácia?

Aký dopad môže mať na moje pracovné miesto nasadenie umelej inteligencie?

Sú moje pracovné znalosti a schopnosti konkurencie schopné?

Čím si môžem zvýšiť konkurencie schopnosť na trhu práce?

Zamyslel som sa nad novými spôsobmi mojej práce?

Čo môžem urobiť dnes, aby som zvýšil moje znalosti a schopnosti? V akých oblastiach?

Aké znalosti a schopnosti zvýšia moju hodnotu vo firme a znížia riziko dopadu digitalizácie a automatizácie?

Kto ma môže tieto znalosti naučiť?  Sú firmy alebo jednotlivci na trhu, ktorí mi to vedia poskytnúť? Ako sa viem s nimi skontaktovať?

Od | 2023-02-24T09:19:40+01:00 23. februára, 2023|