CURRICULUM VITAE, ktorý si personalista prečíta – September 2015, www.instoreslovakia.sk

||CURRICULUM VITAE, ktorý si personalista prečíta – September 2015, www.instoreslovakia.sk

CURRICULUM VITAE, ktorý si personalista prečíta – September 2015, www.instoreslovakia.sk

Životopis hrá jednu z najdôležitejších rolí pri hľadaní zamestnania. Táto rola býva medzi uchádzačmi stále podceňovaná. Uchádzači sa často spoliehajú na osobné stretnutie, ale to je výsledkom dôsledne pripraveného životopisu.

Hľadanie zhody 

Na niektoré pracovné pozície sa stále hlásia desiatky a niekedy aj stovky uchádzačov. Dôležité je si uvedomiť, že ten, kto dostane váš životopis, vás nepozná a nič o nás nevie. Zamestnávateľ nemôže pozvať na osobný pohovor všetkých. Ako zistíte, že medzi pozvanými budete aj vy? Stačí sa na výber pozrieť očami zamestnávateľa. Zamestnávateľ musí urobiť selekciu na základe jeho požiadaviek. Ak otvorí personalista životopis, hľadá v ňom zhodu medzi jeho požiadavkami a informáciami vo vašom životopise. Personalista potom automaticky vyberie tie životopisy, v ktorých našiel súlad. Ostatné životopisy idú do úzadia. Zdôraznite tie svoje kvality, ktoré sa priamo uvádzajú v uvedených požiadavkách v inzeráte. Uchádzači však zvyčajne posielajú rovnaký všeobecný životopis na všetky pracovné ponuky.

Stručne a jasne 

Pri tvorbe vášho životopisu by ste sa mali zamyslieť nad sebou, nad vašimi kvalitami, profesionálnymi zručnosťami, ako aj nad nádejami, ktoré vkladáte do svojej budúcej kariéry. Môžete si nechať poradiť od kariérneho poradcu alebo si stiahnuť z internetu vzor zadarmo (www. zivotopisonline.sk, www.zivotopis-online.sk). Na začiatok pod osobné údaje alebo na koniec životopisu uveďte krátku osobnú charakteristiku – tzv. osobný profil. Zhrniete v ňom vaše kvality a pozitívne stránky. Profil by mal vychádzať z vašich pracovných skúseností a požiadaviek v inzeráte. Preto aj profil prispôsobte pred každým odoslaním životopisu. V prvom rade bude personalista pozerať na prax a odbornosť (s výnimkou junior pozícií  pre absolventov). Uvádzajte iba to, s čím máte skúsenosť a čo aspoň do určitej miery ovládate. Nepíšte do životopisu čokoľvek, čo by mohlo vzbudiť pochybnosti u zamestnávateľa. Uchádzači robia chybu, že uvedú roky pôsobenia, meno firmy, názov pozície a pracovnú náplň vynechajú. Niekedy sa môže stať opačná vec. Životopis má päť strán s obsiahlymi pracovnými náplňami, niekedy aj 20 rokov dozadu. Taký životopis môže mať veľa informácií o vašom živote, ale málo o tom, aký prínos máte pre zamestnávateľa. Vo všeobecnosti platí rozsah dve A4 strany. Ak sa od vás žiada zoznam vašich projektov, je vhodné ich uviesť na tretej strane.

Užitočné rady

  • Životopis musí byť sformulovaný tak, aby propagoval vaše kvality. Pre lepšie predanie vašich skúseností využívajte silné a aktívne slová: iniciovať, navrhnúť, sformulovať, analyzovať, vyriešiť, zredukovať, usmerňovať, dosiahnuť, analýza, redukcia, zabezpečenie, organizácia, úspech… 
  • „Som flexibilný a komunikatívny“ je už old fashion. Vaše vlastnosti a pozitívne stránky dajte do viet: „Rýchle sa viem prispôsobiť zmeneným požiadavkám a podmienkam. Viem jasne formulovať svoje myšlienky a komunikovať ich v tíme.“ 
  • Uvádzajte aj konkrétne projekty, na ktorých ste pracovali: „Pracoval som v tíme pri úspešnej implementácii nového účtovného softvéru. Zaviedol som program strategického riadenia vzťahov so zákazníkmi.“ 
  • Životopis by mal obsahovať vaše výsledky, ideálne uvedené v číselnom vyjadrení: „Za prvý kvartál som zvýšil obrat firmy o 10 %. Za prvý rok od nástupu som firme ušetril 20 % prevádzkových nákladov.“ 
  • Ak pridáte do životopisu formálnu fotografi u s prirodzeným úsmevom, zvýšite šancu, že vás pozve zamestnávateľ na osobné stretnutie.
  • Určite nepoužívajte populárne selfie. Naopak ak máte urobený profesionálny profil na populárnych sociálnych sieťach Linkedin, Twitter, Facebook, do osobných údajov môžete pridať odkaz. Je pravdepodobné, že si ich zamestnávateľ aj tak pozrie.
  • Kópiu písomných referencií od predchádzajúcich zamestnávateľov majte pripravené na osobné stretnutie. Dáte tým najavo, že nemáte, čo skrývať. Priamo do životopisu nemusíte uvádzať zoznam referenčných osôb.

Investujte čas do životopisu 

Predstavy zamestnávateľa sa vám nepodarí vždy s istotou odhadnúť. Avšak investovať čas a energiu do výborného životopisu sa stále oplatí. Každé pozvanie na osobný pohovor má pozitívny dopad na psychiku a nikdy neviete, kedy príde ponuka, ktorá sa neodmieta.

Mgr. Martina Čizmadiová, ZenithPeople Consulting spol. s.r.o.

Od | 2019-02-03T19:17:01+01:00 16. septembra, 2015|