Lojalitu zamestnancov zvyšujú aj možnosti rozvoja – November 2015, www.instoreslovakia.sk

||Lojalitu zamestnancov zvyšujú aj možnosti rozvoja – November 2015, www.instoreslovakia.sk

Lojalitu zamestnancov zvyšujú aj možnosti rozvoja – November 2015, www.instoreslovakia.sk

Ak sa opýtate zamestnávateľa Akého zamestnanca hľadáte? Čo od svojich zamestnancov vyžadujete? Aký má byť kandidát, ktorý chce u Vás pracovať? Okrem technických a odborných kritérií nájdete určite medzi odpoveďami aj lojálnosť. V súčasnosti je to jedna z najžiadanejších vlastností a požiadaviek kladených na zamestnancov.

Čo znamená lojálnosť? 

Je to iba jednostranný vzťah zamestnanca ku zamestnávateľovi? Má aj zamestnávať svoj podiel pri efektívnom budovaní lojality zamestnancov? Firmy investujú tisíce eur do rôznych prieskumov práve s cieľom nastaviť lepšie systémy vo firme, aby sa zvýšila lojalita zamestnancov. Pokiaľ budú mať zamestnanci pocit, že firme a manažmentu ide iba o zisk a oni sa cítia „ako číslo“, ťažko nájdete vo firme lojálneho zamestnanca. Ak chcete s lojalitou u svojich zamestnancov „pracovať“, musíte si odpovedať na otázku, aké sú vo firme príčiny nelojality a ako ich môžete minimalizovať. Lojalita stúpa aj s pracovnou istotou. Keď je pracovný pomer neistý a neperspektívny (žiadna vidina kariérneho rastu, nepriateľská firemná kultúra, stresová práca, nízky plat alebo nebezpečné pracovné prostredie), zamestnancov nebude daný stav vnútorne napĺňať a lojalita bude nízka.

„Odrobím si svoje a idem domov. Snažím sa len do výšky platu. „

Mnohí zamestnávatelia práve takého postoje vnímajú ako nelojálne. V tomto prípade čaká zamestnávateľa „skĺbenie“ záujmov firmy s potrebami zamestnancov – zaistiť, aby pochopili, že naplnenie firemných myšlienok je aj v ich záujme. Pokiaľ zamestnanec nerozumie, nepochopí význam očakávaní firmy, nestotožní sa s nimi, nebude lojálny. Treba vysvetľovať strategické ciele tak, že každý pochopí ich význam pre jeho každodennú prácu. Byť lojálnym znamená férovo postavený vzťah zamestnanca – zamestnávateľa založený na vzájomnej komunikácii, chápaní potrieb a spoločných cieľov. Ideálne je, ak základom vnútornej motivácie zamestnanca je nájsť v práci seba. Potom sú zamestnanci spokojní a preukážu svoju iniciatívu, preberú zodpovednosť, sú kreatívni a inovatívni. Lojálni zamestnanci majú pocit, že firma je pre nich jedna z najlepších, vidia v nej svoju dlhodobú budúcnosť, pozitívne o firme hovoria a odporučili by ju známym.

Čo motivuje k vyššej lojalite mladú generáciu. 

Spoločnosť Deloitte uskutočnila v tomto roku 4. ročník prieskumu Budúci lídri Prvé kroky na trhu práce v 8 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prieskum je zameraný na skúsenosti a schopnosti študentov a absolventov vysokých škôl a na ich prístup k práci. Medzi životné hodnoty okrem šťastnej rodiny, zdravia a priateľov veľký význam priraďujú aj hodnotu úspešnej kariéry. Pri výbere zamestnania takmer 40 % respondentov považuje za najdôležitejšie možnosť rozvíjať sa a získavať nové zručnosti. Za nimi nasledujú dobrá atmosféra v práci, vzťahy s ostatnými a atraktívny plat. Aj rovnováha medzi pracovným a osobným životom ako kritérium pri výbere zamestnania nadobúda stále väčší význam.

Na čom dnes záleží? 

V rovnomennej knihe píše guru manažmentu Gary Hamel aj o tom, že ľudia sú najproduktívnejší vtedy, ak je pre nich práca zároveň zábavou. Keď sa bavia, otvára sa tým priestor ich nadšeniu, predstavivosti a vynachádzavosti. Riaditelia sa musia stať „architektmi manažmentu“, niekým, kto sa bude neustále pýtať: „Aké sú princípy a postup, ktoré nám pomôžu hľadať tie najlepšie nápady a otvoriť priestor talentu všetkých pracovníkov?“ Manažéri si stále neuvedomujú, že väčšina ich zamestnancov v práci emocionálne vypína. Nepochopili prepojenie medzi angažovanosťou zamestnancov a finančným úspechom. Podľa prieskumu Towers Watson firmy, ktoré majú vysoké skóre angažovanosti, vykazujú tiež rýchlejší rast ziskov a lepšie marže. Horliví jedinci vidia malý rozdiel v práci pre seba a v práci pre iných. Vydávajú zo seba v zamestnaní všetko. Manažér 2.0, architekt manažmentu by sa mal snažiť prestať riadiť talent a namiesto toho by mal začať dávať talentu priestor.

5 tipov na zvýšenie lojality zamestnancov 

  1. Motivujte svojich zamestnancov (finančne ale aj nefinančne). Pravidelné verbálne oceňovanie, budovanie dobrých vzťahov, férová pracovná klíma motivuje každého.
  2. Vytvorte dobré pracovné podmienky. Ak sa vaši zamestnanci budú dobre v práci cítiť, nebudú mať potrebu sa z nej ponáhľať domov.
  3. Zdieľajte firemné myšlienky tak často, ako sa len dá. Dávajte pritom priestor zamestnancom. Dajte každému pocit, že je vo firme dôležitý. Veľa so zamestnancami diskutujte o celkovom smerovaní firmy.
  4. Zapájajte ľudí a robte veľa spoločných aktivít. Zamestnanci si pri nich oddýchnu ale pritom sa budujú aj tímové vzťahy.
  5. Pravidelne realizujte vo firme 360° spätnú väzbu, z ktorej pri dostatočnom počte hodnotiteľov dostanete cenné informácie na nastavenie procesov ku zvýšeniu lojality.
Od | 2019-01-03T12:28:38+01:00 22. novembra, 2015|