Manažment zmeny tkvie v zmene návykov – Apríl 2015, www.instoreslovakia.sk

||Manažment zmeny tkvie v zmene návykov – Apríl 2015, www.instoreslovakia.sk

Manažment zmeny tkvie v zmene návykov – Apríl 2015, www.instoreslovakia.sk

Koľkí z vás začali nový rok s predsavzatiami? „Nájdem si lepšie platenú prácu. Prestanem fajčiť. Začnem viac šetriť. Budem sa každý deň hodinu venovať angličtine.“ Polovica nového roku je pomaly za nami. Ako by ste vaše predsavzatia zhodnotili? Ktoré z nich sa vám podarilo úspešne zrealizovať? Ako dlho ste vytrvali pri novom návyku? Ako sa naštartovať a urobiť trvalé zmeny v našom živote?

Change Management 

Táto cesta je postup, ako sa naučiť niečo o sebe, akceptovať zmeny a dostať sa z vašej komfortnej zóny. To, že to vôbec nie je také jednoduché, vieme všetci. To, že sa nám o zmene lepšie rozpráva, ako koná, poznáme tiež. Ťažké je opustiť to, na čo ste už zvyknutí a je vám to pohodlné. Je to aj o spôsobe zmeny myslenia. Začnite postupne. Vyberte si nejaký spúšťač. Je to niečo, čo máte v živote už zakotvené. „ Ak dopijem rannú kávu (spúšťač), idem si na 10 minút zabehnúť. „Po rannej porade budem jednu hodinu obvolávať nových zákazníkov.“ Ak nemáte spúšťač, ľahko sa vám stane, že na začiatku na nový návyk zabudnete. Nerobte niekoľko zmien naraz, môže vás to odradiť. Môžete začať robiť malé pokusy jeden -dva týždne a pozorovať, čo sa deje. Pustite sa do menších zmien a pridávajte. Ak ste neboli nikdy v posilňovni, začnite s 20 minútami, nie s 2 hodinami. Niektoré zmeny nemusíte robiť každý deň. Ak si raz urobíte veľký poriadok na vašom pracovnom stole, stačí ho udržiavať a raz týždenne ho upratať. Dôležité je zotrvať. Pokiaľ si zmenu nevychutnávate a nedarí sa vám, zistite prečo. Samého seba podporujte a pozitívne odmeňte. Uvedomte si aj, že keď začnete s nejakou zmenou, nebudete hneď perfektný. Niekedy sa ľudia príliš sústreďujú na to, aké by to už malo byť po zmene a keď to neprichádza, dostávajú sa do frustrácie a strachu z neúspechu. Hlavne sa držte svojich cieľov a záväzkov.

Zmena myslenia 

Jedným z dôvodov, prečo sa vám nedarí si nové návyky osvojiť a udržať môže byť vaše neflexibilné myslenie. Akceptujte fakt, že veci sa neustále menia a vy sa musíte rýchle vedieť prispôsobovať. Urobte si vlastný kritický rozbor situácie,  s ktorou nie ste spokojný a ktorú chcete zmeniť. „Chcem zmeniť zamestnanie, pretože moja práca ma už nikam odborne neposúva a aj finančne som dosiahol strop. Začnem tým, že tento týždeň oslovím všetkých známych a každý deň si pozriem nové ponuky na internete. Ak po mesiaci nepríde pracovná ponuka, nájdem ďalšie cesty.“ Pri flexibilnom myslení potrebujete obraz, ktorý dokáže zobraziť skutočnosť reálne a zároveň aj perspektívu, ktorá vám pomôže situáciu vnímať ako výzvu, vďaka ktorej môžete rásť.

Podpora okolia 

Dôležité je sa aj obklopiť ľuďmi, ktorí nás v našich zmenách podporujú. Budú pri nás stáť i pri neúspechoch.Hovorte o vašich plánovaných zmenách s vašimi blízkymi, s partnerom,  manželom, deťmi, kolegom, šéfom. Môžete vyhľadať komunitu rovnako zmýšľajúcich ľudí. Povedzte im, čo chcete urobiť a prečo. Požiadajte ich o podporu. Pomáha to.

Užitočný návod 

  1. Urobte si analýzu svojho týždenného času.
  2. Ako, kde, čím a s kým trávite čas. (práca, odpočinok, rodina, priatelia, čas pre seba…)
  3. Urobte si poradie aktivít podľa dôležitosti a priraďte koľko hodín im venujete. Rozdeľte tieto činnosti aj podľa toho, ktoré vám prinášajú radosť. Napíšte do zoznamu aj tie, ktoré vás rozptyľujú, hnevajú až frustrujú.
  4. Prehodnoťte toto poradie verzus strávený čas.
  5. Chcete niečo zmeniť ? Nájdite časové rezervy.
  6. Porozmýšľajte aj, ako sa dajú aktivity, ktoré vás neuspokojujú znížiť časovo na minimum, nahradiť alebo úplne vynechať.
  7. Zahrňte do nového harmonogramu nové zmeny a nové aktivity. Buďte pozitívny.
  8. Držte sa svojho cieľa. Zotrvajte pri novom harmonograme minimálne 21 dní.

Mgr. Martina Čizmadiová, ZenithPeople Consulting spol. s.r.o.

Od | 2019-01-03T12:31:37+01:00 7. apríla, 2015|