Millennials na trhu práce – Október 2014, www.instoreslovakia.sk

||Millennials na trhu práce – Október 2014, www.instoreslovakia.sk

Millennials na trhu práce – Október 2014, www.instoreslovakia.sk

Doba a systém, v ktorom sa ľudia narodia, výrazne ovplyvňujú ich správanie a postoje k životu i k práci. Naši rodičia sa po škole hneď zamestnali a zvyčajne pracovali celý život v jednom podniku. Boli lojálni, nepresadzovali sa, vykonávali to, čo im bolo povedané,  pracovali od – do. Vekom sa zamestnanec posúval po kariérnom rebríčku, starší zamestnanci boli nadriadenými mladším. Nepoznali svet internetu a technických noviniek. Nemali potrebu prinášať zamestnávateľovi strategické nápady na zlepšenie, doslova obrátiť firmu naruby.

Millennials alebo generácia Y sú ľudia, ktorí sa narodili po roku 1982 zhruba do 2004. Dnes nie je neobvyklé, že na najvyšších postoch vo firme stretneme 30-35 ročných manažérov vykonávajúcich svoju prácu s maximálnym nasadením, sebapresadzovaním si svojich názorov a svojimi rozhodnutiami posúvaním firmy dopredu. Môžu pôsobiť, že sú tvrdohlaví, bez pokory, až arogantní, nelojálni a individualistickí. Ak zamestnanec generácie X stretne zamestnanca generácie Y, nie vždy to môže byť príjemné stretnutie. Vo veľa prípadoch môže ísť aj o vzťah mladšieho nadriadeného a staršieho podriadeného.

Akí sú? 

Sú kreatívni, inovatívni. S technológiami sa  podstate narodili, takže pre nich nič nie je nemožné. Počúvajú, ale chcú sa rozhodnúť sami. Nie vždy prijímajú rady iných. Potrebujú, aby im ich práca dávala zmysel. Majú veľa koníčkov. Rýchlo sa učia a prijímajú všetky technologické novinky. Majú potrebu sa zviditeľňovať, byť videní na internete, networkovať, budovať si sieť kontaktov a vytvárať miestne aj cezhraničné spolupráce. Generácia Y potrebuje vyjadrovať svoje emócie a využívať všetky prepojenia na ich zdieľanie od Facebooku cez Instagram po WhatsApp. Chcú cestovať, vidieť, vyskúšať, život si „užiť“, nie len „prežiť“.

Ako vnímajú svoju prácu

V práci potrebujú maximálnu flexibilitu a slobodu. Majú množstvo príležitostí a možností. Flexibilný pracovný čas, rovnováha medzi prácou a súkromím (work – life balance) patria medzi ich priority. Prichádzajú do práce s veľkými očakávaniami od seba aj firmy. V práci sú optimistickí, energickí. Sú zvyknutí na pochvaly a na to, že sa vedia presadiť. Sú cieľavedomí, prinášajú nápady, očakávajú rýchlu spätnú väzbu a rýchlu realizáciu. Ak ich nikto nepočúva, chcú vyskúšať ďalšiu príležitosť. Po krátkej dobe sa im práca stane stereotypom a chcú viac finančne, odborne aj kariérne. Hľadajú výzvy, sebauplatnenie. Na rozdiel od generácie X, ktorá mala malé očakávania a desiatkami rokov tvrdej práce dosiahla viac, než si zaumienila, generácia Y chce v krátkom čase dosiahnuť veľa . Prehnané očakávania občas zaostávajú za reálnymi schopnosťami a možnosťami jednotlivcov. Nedosiahnutie cieľov sa pomerne často pretaví do frustrácie a depresie. Skúsený HR manažér by im mal odporučiť, aby boli triezvo ambiciózni a snažili sa populárnu výnimočnosť získať poctivou prácou na sebe.

Chcú pracovať pre firmy, ktoré majú silný zmysel pre účel myslia globálne a posúvajú sa vpred. Inovatívne spoločnosti a start-upy im poskytujú inšpiratívne prostredie a  vyzývajú ich stále ku kreativite. Práca má byť pre nich koníčkom, zábavou i vášňou. Chcú a potrebujú mať pocit, že sa svet aj vďaka nim posúva dopredu. Jasné pravidlá a procesy konzervatívnych firiem sa im môžu vidieť zastarané. Mnohí z nich chcú byť pánom sami sebe a už ako mladí začnú podnikať.

Práca z domu

Práve spomínaná flexibillita a sloboda v práci u uchádzačov z radu Millennials je uprednostňovaná pred klasickým trávením pracovného času v kancelárii. Firmy rozmýšľajú podobným smerom. Hľadajú ľudí na projekty na obmedzený čas (a honorár). Kedy a kde bude úlohy zamestnanec plniť nie je pre nich dôležité, ak ich splní v stanovenom termíne. Veď celá pracovná komunikácia funguje na „sieti“. Budúcnosť prinesie flexibilnú, geograficky neobmedzenú pracovnú silu. Takéto mladé tímy profesionálov a tzv. freelancerov sú pre spoločnosti zaujímavé z kreatívneho aj finančného dôvodu. Prinášajú impulzy zvonka a nevyžadujú vlastné kancelárie, služobné vozidlá, počítače a telefóny. Je už bežné, že aj veľké medzinárodné IT spoločnosti využívajú inovatívny potenciál technologických start-upov a ľudí pracujúcich „na voľnej nohe“ z domu. Medzi zamestnania, ktoré už bežne využívajú prácu z domu patrí spisovateľ, konzultant, zástupca zákazníckeho servisu, obchodný zástupca, vývojár softvéru alebo profesor. Mnohé projekty vznikajú iba na základe kolaborácie špecialistov, ktorí pracujú na viacerých projektoch súčasne.

Zamestnancom generácie Y sa dá aj v retaili ukázať zaujímavá prax a poskytnúť pridaná hodnota. Snaha o lepšie pochopenie zákazníka, skvalitnenie poskytovaných služieb, vylepšovaní produktov a ich reklamy – na tom všetkom sa dá pracovať v tímoch,  vymieňať si skúsenosti a pomáhať si navzájom k zvýšeniu produktivity. Generácii Y sa darí rýchlo v podnetnom pracovnom prostredí. Zároveň budú pre firmu pracovať so zvýšeným výkonom. Firmy si takýchto ľudí môže udržať aj tým, že im ponúknu odborný a kariérny rast, osobnú pochvalu a zvýšenie platu. Stačí len pochopiť ich myslenie a dať im šancu.

Mgr. Martina Čizmadiová, ZenithPeople Consulting spol. s.r.o.

Od | 2019-01-03T11:23:12+01:00 3. októbra, 2014|