Odvody z dohôd na poistenie od 1.1.2013

||Odvody z dohôd na poistenie od 1.1.2013

Odvody z dohôd na poistenie od 1.1.2013

Od 1.1.2013 zamestnanci pracujúci na dohodu budú považovaní za zamestnancov a budú mať odvodovú povinnosť nemocenského, dôchodkového, zdravotného poistenia, poistenia v nezamestnanosti. Znamená to, že budú platiť odvody rovnako, ako iní zamestnanci v pracovnom pomere.

Výška odvodov:

Dohoda o brigádnickej práci študentov – žiak strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne:
Garančné poistenie – zamestnávateľ 0,25%
Úrazové poistenie – zamestnávateľ 0,8%
Spolu – zamestnávateľ 1,05%

Dohoda o brigádnickej práci študentov – žiaci strednej školy 18 roční a starší alebo s príjmom nad 66 eur mesačne a všetci študenti VŠ do 26 rokov:
Starobné poistenie – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%
Invalidné poistenie – zamestnanec 3%, zamestnávateľ 3%
Garančné poistenie – zamestnávateľ 0,25%
Úrazové poistenie – zamestnávateľ 0,8%
Rezervný fond – zamestnávateľ 4,75%
Spolu – zamestnanec 7%, zamestnávateľ 22,80%

Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek – dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti:
Starobné poistenie – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%
Garančné poistenie – zamestnávateľ 0,25%
Úrazové poistenie – zamestnávateľ 0,8%
Rezervný fond – zamestnávateľ 4,75%
Spolu – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 19,80%

Poberateľ invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku – dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti:
Starobné poistenie – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%
Invalidné poistenie – zamestnanec 3%, zamestnávateľ 3%
Garančné poistenie – zamestnávateľ 0,25%
Úrazové poistenie – zamestnávateľ 0,8%
Rezervný fond – zamestnávateľ 4,75%
Spolu – zamestnanec 7%, zamestnávateľ 22,80%

„Dohodár“ ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok s pravidelným príjmom:
Nemocenské poistenie – zamestnanec 1,4%, zamestnávateľ 1,4%
Starobné poistenie – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%
Garančné poistenie – zamestnávateľ 0,25%
Úrazové poistenie – zamestnávateľ 0,8%
Rezervný fond – zamestnávateľ 4,75%
Zdravotné poistenie – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 10%
Spolu – zamestnanec 9,4%, zamestnávateľ 31,20%

„Dohodár“ ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok s nepravidelným príjmom:
Starobné poistenie – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%
Garančné poistenie – zamestnávateľ 0,25%
Úrazové poistenie – zamestnávateľ 0,8%
Rezervný fond – zamestnávateľ 4,75%
Zdravotné poistenie – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 10%
Spolu – zamestnanec 8%, zamestnávateľ 29,80%

Ostatní dohodári s pravidelným príjmom:
Nemocenské poistenie – zamestnanec 1,4%, zamestnávateľ 1,4%
Starobné poistenie – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%
Invalidné poistenie – zamestnanec 3%, zamestnávateľ 3%
Poistenie v nezamestnanosti – zamestnanec 1%, zamestnávateľ 1%
Garančné poistenie – zamestnávateľ 0,25%
Úrazové poistenie – zamestnávateľ 0,8%
Rezervný fond – zamestnávateľ 4,75%
Zdravotné poistenie – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 10%
Spolu – zamestnanec 13,4%, zamestnávateľ 35,20%

Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom:
Starobné poistenie – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%
Invalidné poistenie – zamestnanec 3%, zamestnávateľ 3%
Garančné poistenie – zamestnávateľ 0,25%
Úrazové poistenie – zamestnávateľ 0,8%
Rezervný fond – zamestnávateľ 4,75%
Zdravotné poistenie – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 10%
Spolu – zamestnanec 11%, zamestnávateľ 32,80%

Od | 2019-01-03T12:39:09+01:00 3. novembra, 2012|