Samovzdelávanie a sebarozvoj – November 2012, www.instoreslovakia.sk

||Samovzdelávanie a sebarozvoj – November 2012, www.instoreslovakia.sk

Samovzdelávanie a sebarozvoj – November 2012, www.instoreslovakia.sk

„Firemné vzdelávanie je časovo náročné a je ťažké organizovať ho tak, aby termín, rozsah a formy výučby vyhovovali každému. Preto je veľký dôraz kladený na samovzdelávanie. Nové možnosti vzdelávania idú ruka v ruke s vývojom nových IKT, medzi ktoré nesporne patrí internet, “ hovorí Mgr. Martina Čizmadiová, Managing Director, ZenithPeople Consulting spol. s.r.o.

Sebarozvoj je konkurenčná výhoda

Záujem človeka zdokonaľovať sa a rozvíjať svoju osobnosť vzniká na základe vlastného rozhodnutia. Až potom nastupujú ďalšie vytvorené možnosti zo strany firmy. Sebarozvoj môže byť silným nástrojom pre zlepšovanie motivácie a výsledkov, zdrojom pozitívnej nálady a spolupráce zamestnanca v tíme a v konečnom dôsledku je to pre človeka aj silná konkurenčná výhoda na trhu práce. Zamestnanec môže prinášať neštandardné nápady a myšlienky, ktoré zamestnávateľ ocení. Ak sa zamestnanec zžije s hodnotami a správaním vyžadovaným zamestnávateľom, zamestnávateľ mu dá priestor, ak zamestnanec môže vo firme rýchlo odborne aj kariérne rásť. Ešte stále nájdeme zamestnancov, ktorí v jednom podniku „urobia veľkú kariéru“ a vypracujú sa z najnižšej pozície do vrcholového manažmentu. Príkladom môže byť napr. zamestnanec, ktorý začína pracovať v banke za priehradkou, neskôr vedie menšiu pobočku, potom viacero pobočiek a nakoniec sa stane obchodným riaditeľom pre retail a členom predstavenstva banky. Aj výrobnú spoločnosť môže viesť výrobný riaditeľ, ktorý začínal ako operátor vo výrobe. Takýto zamestnanci roky na sebe pracovali, napríklad si popri zamestnaní ukončili ďalší stupeň štúdia, odišli do zahraničia zdokonaliť si cudzí jazyk, vylepšili firemné procesy, a to najmä vďaka svojej sebamotivácii a sebarozvoji. Pri samovzdelávaní je dôležité začať analýzou samého seba, nájsť v sebe stimuly vnútornej motivácie. Kedy a za akých okolností ste motivovaný? Do akej miery vám pomáha náplň práce pri vašom súčasnom zamestnaní? Máte priestor na rozvoj vašich schopností a čo by ste ich rozvojom chceli dosiahnuť? Ako a kedy vás učenie baví? Čo vás naopak rozptyľuje a ako to odstrániť? V ktorej situácii ste mali výnimočný zážitok z úspechu? Čo vnímate ako vaše rezervy, ktoré sa dajú vylepšiť samoštúdiom? Ak sa zdokonalíte vo svojej znalosti, dokážete si nájsť lepšie platenú prácu? Je to vaša znalosť cudzieho jazyka, znalosť programovacieho jazyka, informačného systému, projektového manažmentu, podvojného účtovníctva…

Motivácia zvnútra

Všímajte si, ako sa staviate k určitej úlohe. Ak beriete každú chybu ako príležitosť spochybniť svoje schopnosti, samoštúdium vás rýchlo odradí. Nepodceňujte sa. Keď si budete nahovárať, že nie ste dosť šikovný, bude vám to len uberať z chuti. Entuziazmus si vytvárame pre tie veci, ktoré nám prinášajú úspech. Sústreďte sa na prítomnosť a na reálne kroky, ktorými dosiahnete svoje ciele. Lepšie je si stanoviť veľké ciele, ktoré dosiahnete čiastkovými malými krokmi a menšími úspechmi. Predstavte si aké to bude, kam Vás to posunie, keď budete vedieť to, čo sa máte naučiť. Čím skôr budete hotový s učením, tým skôr si budete môcť vychutnať svoj voľný čas. Udržanie si motivácie nie je ľahké predovšetkým v zaťažujúcich situáciách. Mnohí ľudia si v dnešnej dobe nedokážu ani tráviť svoj voľný čas, relaxovať, pretože majú zlé svedomie, že niečo nestíhajú. Často premárnia veľa času aj tým, že veľa vecí začnú a potom prerušia, bez toho, aby dospeli k nejakému výsledku. Aspoň čiastkovému. Odmeňte sa preto za každú splnenú úlohu. Zavolajte priateľovi, choďte do kina alebo si kúpte niečo, čo Vás poteší.

Od | 2019-01-03T13:45:12+01:00 3. novembra, 2012|