Stret kultúr vo firme, 2012, www.instoreslovakia.sk

||Stret kultúr vo firme, 2012, www.instoreslovakia.sk

Stret kultúr vo firme, 2012, www.instoreslovakia.sk

„Praktický význam multikultúrnej výchovy vidím nie len vo vytváraní postojov voči iným národom, ale najmä vo využití akceptovania iných kultúr s cieľom odbúravať prekážky pri každodenných činnostiach v práci. Znalosť a rešpektovanie kultúrnych rozdielov má okrem iného významný dopad na úspech v oblasti riadiacej práce.“ uvádza M. Čizmadiová, ZenithPeople Consulting spol. s.r.o.

Vnímanie zahraničného manažmentu slovenskými očami

Väčšina ľudí si kórejský manažment spája pre nás s nepochopiteľnými pravidlami. Ide však o veľmi pracovitých ľudí, ktorí majú obrovský cit pre zodpovednosť a vyžadujú to aj od svojich zamestnancov. V organizačnej štruktúre sa uplatňuje statusový systém a prísna hierarchia, starší zamestnanec má jednoducho vždy pravdu.
Japonská kultúra predstavuje pre nás odlišný svet, v ktorom sa rozvinuli firmy so svojimi vlastnými, značne odlišnými hodnotami, založenými na základoch ich histórie, tradícií, noriem.Charakteristický je doživotný pracovný pomer. Nevýhodou japonského systému riadenia môže byť značná centralizácia v rukách najvyššieho manažéra a časová náročnosť rozhodnutí. Na druhej strane je to veľmi flexibilný systém, ktorý pružne reaguje na zmeny v ekonomike. V japonských firmách je kontrola založená najmä na tíme, za výsledky je zodpovedný celý tím. Tiež sa uplatňuje v organizačnej štruktúre prísna hierarchia.
Ak budete mať šéfa zo Spojených štátov, pripravte sa na to, že bude orientovaný predovšetkým na výsledky. Nebude mať potrebu vás  kontrolovať na každom kroku, ale bude chcieť vidieť výsledky vašej práce. Aj preto sa v amerických firmách vypracúvajú dlhé reporty. Americký štýl riadenia je charakteristický tým, že sleduje individuálne ciele. Základným zmyslom a cieľom podnikania je dosahovanie zisku, veľká miera liberalizmu. Americký manažér má presne vymedzenú právomoc a zodpovednosť. Je zvyknutý robiť zásadné rozhodnutia rýchlo sám alebo spolu s malou skupinou spolupracovníkov. Ak dokážete svoje návrhy dobre argumentovať, je ochotný upraviť svoje rozhodnutia. Za chybné rozhodnutie alebo chybný výrobok je zodpovedný konkrétny jednotlivec. Následne mu škody môžu byť zosobnené. Silnou stránkou Američanov je schopnosť prezentácie a schopnosť predať sám seba. Vyžadujú to aj od svojich podriadených. „Presní ako hodinky“ je síce klišé, ale je realitou v nemeckých firmách. Nemci majú radi organizovanosť, usporiadanosť, dochvíľnosť, jasnú organizačnú štruktúru a dôraz na detail. Nevýhodou môže byť niekedy až byrokracia, ktorá môže spomaľovať procesy. V Nemecku funguje intenzívna komunikácia silných odborov, zástupcovia zamestnancov majú silné slovo. Takmer samozrejmosťou v nemeckých spoločnostiach je silný sociálny program. Taliani prácu berú spontánne, nepotrebujú na všetko smernice ako napríklad v nemeckej firme. Neformálnosť, emotívnosť, živelnosť sú slová, ktorými sa dá charakterizovať taliansky štýl práce. Veľký dôraz kladú na osobný kontakt. Slováci venujú obedu či iným nepracovným prestávkam menší časový priestor ako Francúzi. Francúzi kladú dôraz na efektivitu a každé vynaložené euro musí byť opodstatnené. V práci sú neformálni, tolerantní a ľudskí.
Od | 2019-01-03T12:50:48+01:00 3. januára, 2012|