Úspešné podnikateľské nápady majú mnoho tvárí – Október 2013, www.podnikajte.sk

||Úspešné podnikateľské nápady majú mnoho tvárí – Október 2013, www.podnikajte.sk

Úspešné podnikateľské nápady majú mnoho tvárí – Október 2013, www.podnikajte.sk

Podnikateľský nápad roka je najväčšia podnikateľská súťaž na Slovensku. V roku 2013 prebiehal jej druhý ročník, ktorý opäť dokázal, že aj na Slovensku vznikajú kreatívne a inovatívne nápady, dokonca s globálnym potenciálom zásahu zákazníka. Konzultačná spoločnosť ZenithPeople Consulting spol. s r.o. školila finalistov v komunikačných zručnostiach.

Dlhodobým cieľom Podnikateľského nápadu roka 2013 je propagovať podnikanie medzi mladými ľuďmi a za pomoci lídrov súčasného biznisu pomáhať oceneným podnikateľským nápadom mladých ľudí pri ich premene na úspešné podnikanie. Výsledky aktuálneho, druhého ročníka vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov začiatkom októbra.Odborná porota v druhom ročníku hodnotila 320 prihlásených nápadov, čo je takmer o 20% viac ako v prvom ročníku. Oproti roku 2012 sa taktiež zvýšil podiel projektov v oblasti služieb a v oblasti médií a reklamy, v porovnaní s dominanciou IT projektov v prvom ročníku. Porota pri hodnotení nápadov a výbere víťazov posudzovala najmä kritérium originality a inovatívnosti, ako aj reálnosť nápadu, jeho biznis model a dlhodobý trhový podnikateľský potenciál.Ocenení účastníci získali finančnú investíciu a poradenstvo v oblasti podnikania, financií, právne služby, podporu v reklame a PR, či ročné predplatné OFFICE 365. Okrem toho získali mnoho nových poznatkov, skúseností a absolvovali  tréning komunikačných zručností. „Okrem jedinečného nápadu musia mať  finalisti jasný cieľ, dobrú finančnú analýzu a zmapovaný trh. Finalistom robili hlavné problémy štruktúrovanosť prezentácie, držanie sa cieľa a nezachádzanie príliš do detailov. Museli na školení zhrnúť  hlavné výhody, najdôležitejšie finančné ukazovatele, ambície  ale aj rezervy projektu. Naučili sa argumentovať pomocou pozitívnych formulácií , silných slov a prirovnaní, využívaním grafov. Súčasťou školenia  bola oblasť neverbálnej komunikácie –  vzpriamený postoj, otvorené gestá,  udržiavanie očného kontaktu. Nadšenie a  zanietenosť každú prezentáciu iba vylepšia,“ radila finalistom Martina Čizmadiová, Managing Director, ZenithPeople Consulting.

Od | 2019-01-03T12:14:19+01:00 22. októbra, 2013|