Contact

|Contact
Contact 2018-11-24T12:53:31+00:00

Address

ZenithPeople Consulting Ltd.
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
Slovak republic
Traffic connection:
Tram no. 2, 4     Stop: Nová doba
Bus no. 75, 98   Stop: Nová doba

Invoice details

Company number: 46 812 229
Tax number: 2023610875

Registered with the Commercial Register maintained by the District Court Bratislava I, Section: Sro, insertion No. 84241/B

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom ZenithPeople Consulting spol. s r. o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava, IČO: 46 812 229, uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.