Kontakt

|Kontakt
Kontakt 2024-05-20T13:29:08+02:00

Adresa

ZenithPeople Consulting spol. s r.o.
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
Slovenská republika
Dopravné spojenie:
Električka č. 4,  zastávka : Nová doba
Autobus č. 75, 98,  zastávka: Nová doba

Zavolajte nám

Fakturačné údaje

IČO: 46 812 229
DIČ: 2023610875

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 84241/B

    Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

    V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom ZenithPeople Consulting spol. s r. o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava, IČO: 46 812 229, uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov pre hľadanie vhodného zamestnania. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia.