Kandidáti

|Kandidáti
Kandidáti 2024-05-21T13:10:59+02:00

Kandidátom ponúkame:

 • zlepšenie zručností pri výberovom pohovore
 • zlepšenie zručností pri písaní životopisu a motivačného listu
 • aktuálny prehľad, znalosti a potreby trhu
 • pomoc pri osobnom raste formou koučingových stretnutí s certifikovaným koučom
 • kariérne poradenstvo a výnimočné školenie BUILD YOUR BRAND

Máte záujem o zasielanie zaujímavých pracovných ponúk? Zašlite nám súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte Váš štruktúrovaný životopis vo formulári nižšie.

V čom všetkom vieme pomôcť

Ste zamestnaný, ale z viacerých dôvodov hľadáte zmenu?
Ste nezamestnaný a dochádza Vám finančná rezerva?
Hľadáte už niekoľko mesiacov?
Posielate bez odozvy desiatky životopisov?
Máte pocit, že ste vyčerpali všetky možnosti?
S každou negatívnou odpoveďou Vaše sebavedomie prudko klesá?

Úspešnosť klasického hľadania práce cez pracovné portály je len 35%!  So školením Build Your Brand odkryjete zvyšných 65% dôležitých k Vášmu úspechu!

ČO VÁM ŠKOLENIE PRINESIE?

 • lepšie spoznanie samého seba
 • uvedomenie si potenciálu, vlastností a zručností, v ktorých vynikáte
 • uvedomenie si Vašich pracovných i osobných priorít
 • zvýšenie sebavedomia
 • vytúžené zamestnanie

AKO BUDEME POSTUPOVAŤ?

 • Zvážime dôležitosť  Vašich životných a pracovných skúseností, ukážeme Vám ich rozvoj.
 • Identifikujeme Vaše bloky. Identifikujeme Vaše pozitívne stránky a ich využitie v práci.
 • Urobíme prieskum trhu →  Ako a kde kontaktovať Vašich potenciálnych zamestnávateľov.
 • Ukážeme Vám význam sociálnych sietí pri hľadaní zamestnania.
 • Poradíme Vám, ako sa pripraviť a úspešne zvládnuť  pohovor.

AKO BONUS DOSTANETE:

 • 5 tipov výborného životopisu, ktorý Vám zabezpečí pozvanie na osobný pohovor
 • 5 tipov, ako odpovedať na otázky na pohovore, aby ste presvedčili zamestnávateľa
 • 5 tipov pri vyjednávaní  platu

Pre koho je školenie určené? 

 • Školenie je určené pre každého, bez ohľadu na pracovnú pozíciu alebo dĺžku praxe.

Ako školenie prebieha? 

 • Školenie trvá  2 až 2,5 hodiny v našich priestoroch v Bratislave alebo aj online 〈cez Skype, Google Meet …〉. Termín si vopred dohodneme podľa Vašich možností.

Cena: 

So skúseným kariérnym koučom Vám radi pomôžeme s hľadaním vhodného zamestnania. Cena za online konzultáciu  (1 až 1,5 hodiny) : 50 EUR, pre dohodnutie podrobností nám neváhajte napísať :  https://zenithpeople.sk/kontakt/

 • Uvedomte si svoje silné stránky, aby ste ich vedeli predať. Priznajte si aj to, čo v práci neradi robíte.
 • Prácu si nájdete prostredníctvom tlače, odborných časopisov, internetu, sociálnych sietí, známych, pracovných veľtrhov. Nehľadajte iba prostredníctvom internetových portálov, ale priamo prostredníctvom web stránky firiem v sekcii Kariéra.
 • Zistite si, ktoré veľtrhy a pracovné výstavy je dobré navštíviť. Zoberte si životopisy a rozdajte ich.
 • Po dlhšej pracovnej prestávke ukážte svoju motiváciu a absolvujte kurz.
 • Postupujte metodicky, hľadanie práce Vám môže trvať aj niekoľko mesiacov.
 • Neočakávajte, že sa Vám podarí nájsť presne ten istý druh práce, aký ste mali.  Nezabúdajte  ani  na  dočasné,  krátkodobé práce.  Vykryjete si finančné potreby, no ak sa osvedčíte, môže Vám to zabezpečiť aj prácu, o ktorú máte záujem.
 • Zamerajte sa na zamestnania, v ktorých budú Vaše skúsenosti a osobné potreby zosúladené.
 • Odmietnutie neberte osobne.

So skúseným kariérnym koučom Vám radi pomôžeme s vytvorením alebo kontrolou Vášho životopisu aj motivačného listu na mieru.

Cena za online konzultáciu  (1 až 1,5 hodiny) : 50 EUR, pre dohodnutie podrobností nám neváhajte napísať : https://zenithpeople.sk/kontakt/

 • Váš životopis musí zapôsobiť, pretože o niektoré pracovné ponuky je obrovský záujem a veľká konkurencia.
 • Váš životopis musí byť sformulovaný tak, aby propagoval Vaše kvality.
 • Životopis má byť prehľadný, stručný, výstižný a ľahko zrozumiteľný.
 • Jednoduchá forma je najefektívnejšia. Všeobecným pravidlom je rozsah životopisu na jedna – dve strany (A4). Použite 2, maximálne 3 druhy a veľkosti písma, farebné písmo obmedzte.
 • Cieľom životopisu je pozvanie na osobný pohovor.
 • Ak Vás pozvú na pohovor, ten sa bude odvíjať od faktov, ktoré ste uviedli v životopise.
 • Podľa možnosti, adresujte životopis konkrétnej osobe.
 • Nepoužívajte príliš špecifickú terminológiu a skratky. Špecifickú terminológiu používajte vtedy, ak ste si istý, že ju druhá strana pozná a na špecializované pozície (napr. v sektore IT ).
 • Nechajte si kópie všetkých žiadostí, kam ste životopis odoslali.
 • Môžete uviesť aj svoje mimopracovné úspechy (hlavne pri absolventoch).
 • Zamestnávateľ si urobí o Vás záver aj na základe Vašich záujmov, ktoré v životopise uvediete.
 • Životopis píšte samostatne. Na pohovore sa Vás môže zamestnávateľ spýtať na čokoľvek, čo uvediete.
 • Pozor na preklepy a interpunkciu.
 • Opíšte sa ako osoba, ktorá môže prispieť k lepšiemu fungovaniu firmy a nie ako uchádzač o prácu.

So skúseným kariérnym koučom Vám pomôžeme s aktívnym nácvikom pohovoru. Prejdeme si s Vami možné otázky a vhodné odpovede.

Cena za online konzultáciu (1 až 1,5 hodiny) : 50 EUR, pre dohodnutie podrobností nám neváhajte napísať : https://zenithpeople.sk/kontakt/

 • Pred pohovorom si podrobne preštudujte web stránku firmy, zistite si potrebné informácie o firme. Môžete si vytlačiť a vziať popis pracovnej  pozície s perom so sebou.
 • Dopredu si prejdite možné otázky ohľadne Vašich pracovných skúseností, znalostí, pracovných i osobných plánov, vlastností, záujmov.
 • Na pohovor sa oblečte formálne (muži – oblek, ženy – kostým).
 • Príďte 5-10 minút skôr. V prípade, že budete meškať, zatelefonujte kontaktnej osobe.
 • Dôležitý je prvý dojem – pozitívne zvítanie, úsmev, primeraný stisk podania ruky.
 • Dávajte si pozor na Vašu neverbálnu komunikáciu. Vyhnite sa nadmernej mimike, gestikulácii, seďte vzpriamene, no buďte prirodzený.
 • Vystupujte priateľsky, no nie príliš neformálne. Nehovorte neslušné slová.
 • Celú Vašu prezentáciu veďte v pozitívnom duchu.
 • Na konkrétnu otázku odpovedajte jasne a konkrétne.
 • Neposkytujte klamlivé informácie.
 • Neohovárajte predchádzajúcich zamestnávateľov, nadriadených, kolegov.
 • Neospravedlňujte sa za Vaše nedostatky, ale ukážte, že pracujete na ich odstránení.
 • Počas pohovoru slovne vyjadrite niekoľkokrát Váš záujem o pracovnú pozíciu.
 • Na záver sa poďakujte za pozvanie. Opýtajte sa na ďalší priebeh a ukončenie výberového konania.

So skúseným kariérnym koučom Vám pomôžeme s aktívnym nácvikom pohovoru. Prejdeme si možné otázky a vhodné odpovede.

Cena za online konzultáciu (1 až 1,5 hodiny): 50 EUR, pre dohodnutie podrobností nám neváhajte napísať : https://zenithpeople.sk/kontakt/

Najčastejšie otázky na výberovom pohovore: 

1. Aký je dôvod odchodu zo súčasného zamestnania? A aké dôvody Vás viedli k odchodu z predchádzajúcich zamestnaní?
2. Prečo by sme si  mali vybrať práve Vás?
3. Prečo máte záujem o danú pozíciu?
4. Aké sú Vaše pozitívne a negatívne stránky?
5. Aké sú Vaše finančné očakávania?
6. Aký typ práce si v súčasnosti hľadáte?
7. Čo viete o našej spoločnosti?
8. Opíšte nám Váš pracovný týždeň.
9.  Čo Vás v práci motivuje a prečo?
10. Aké sú Vaše profesijné a súkromné ciele na najbližších päť rokov? Akým spôsobom ich dosiahnete?

…ale môžu sa Vás opýtať aj ťažšie otázky …

1. Ak by ste mohli prežiť posledných 10 rokov svojho života ešte raz, čo by ste urobili inak?
2. Ako by ste sa zachovali, ak viete, že Váš šéf 100% pochybil?
3. Popíšte ťažkú pracovnú situáciu.
4. Čo ste sa naučili zo svojich chýb?
5. Aký bol Váš najväčší úspech a neúspech v poslednej pracovnej pozícii?
6. Ako sa Vám darí zvládnuť stres a tlak?
7. Čo považujete za najťažšie rozhodnutia?
8. Popíšte situáciu, ktorá bola v danom momente pre Vás neriešiteľná.
9. Čo pre Vás  znamená úspech?
10. Čo budete robiť, ak si Vás nevyberieme? Čo budete robiť, keď si Vás vyberieme?

Dlho pred tým, ako sa dočkáte vytúženého „ÁNO, vybrali sme si Vás“ môžete počúvať iba „NIE, vybrali sme iného uchádzača“. My Vám pomôžeme  vyhnúť sa zamietavým odpovediam.

Cena za online konzultáciu so skúseným kariérnym koučom (1 až 1,5 hodiny): 50 EUR, pre dohodnutie podrobností nám neváhajte napísať : https://zenithpeople.sk/kontakt/

ČO SLUŽBA OBSAHUJE? 

 • Pomôžeme Vám so životopisom a motivačným listom, ktoré zamestnávateľa zaujmú.
 • Povieme Vám, ako zamestnávateľ  pri osobnom pohovore s Vami rozmýšľa a čo hodnotí.
 • Nasmerujeme Vás, ako na pohovore vystupovať a odpovedať na otázky.
 • Poradíme Vám, čím a ako argumentovať  a ako si vyjednať vyšší plat.
…..a  množstvo ďalších cenných informácií a rád, ako získať Vaše vytúžené zamestnanie!
Súbor služieb obsahuje najmä: 

1. Uvedomenie si vlastného potenciálu a uplatnenia sa na trhu práce.
2. Definovanie možných zdrojov informácií o pracovných miestach na internete a sociálnych sieťach.
3. Ako správne napísať motivačný list a štruktúrovaný životopis, čo vyzdvihnúť.
4. Nácvik výberového pohovoru.
5. Aké schopnosti a znalosti sú na trhu práce žiadané.
6. Zadefinovanie rekvalifikačných potrieb.
7. Vysporiadanie sa s neúspechom pri hľadaní zamestnania, podpora sebavedomia.

Cena za online konzultáciu so skúseným kariérnym koučom (1 až 1,5 hodiny): 50 EUR, pre dohodnutie podrobností nám neváhajte napísať : https://zenithpeople.sk/kontakt/

Ak potrebujete na sebe niečo vylepšiť, zmeniť alebo niečoho dosiahnuť, koučingové stretnutia sú ideálnym nástrojom (osobne alebo online). Majte svoj život pevne v rukách a pozitívne ho ovplyvňujte !

Na životnej ceste Vám certifikovaný kouč umožní odhaliť tieto oblasti:

–          ciele, ktoré chcete dosiahnuť

–          smer, ktorým pôjdete

–          zdroje, ktoré máte k dispozícii

Napíšte nám na info@zenithpeople.sk a dohodnite si prvú hodinu!

Nenašli ste čo ste hľadali? Pozrite si stránku našej poradne!

Poradňa
napiste nam
Máte záujem o pracovnú ponuku?

Pošlite nám svoj životopis

  Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

  V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom ZenithPeople Consulting spol. s r. o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava, IČO: 46 812 229, uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti, za účelom uloženia do databázy záujemcov pre hľadanie vhodného zamestnania. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia.


  Vybrané referencie