Čo znamená Outplacement – Jún 2013, www.instoreslovakia.sk

||Čo znamená Outplacement – Jún 2013, www.instoreslovakia.sk

Čo znamená Outplacement – Jún 2013, www.instoreslovakia.sk

„Pre každého majiteľa alebo manažéra situácia prepúšťania predstavuje nie práve príjemnú povinnosť spojenú so zvýšenou mierou stresu. Sú to práve oni, ktorí by mali túto nepríjemnú správu oznámiť a zdôvodniť zamestnancom. Ako sa v takejto situácii zachovať, aby to bolo pre obidve strany čo najmenej bolestivé? Ako sa dá prepusteným zamestnancom pomôcť?“

Organizačné zmeny a ich dopad

V prvom rade je dôležitý spôsob, akým je celá vzniknutá situácia prezentovaná a komunikovaná. Veľmi dôležité je riešiť celú situáciu čestne a samozrejme osobne. Nikomu by nebolo príjemné, ak by sa takúto informáciu dozvedel emailom, telefonicky alebo od kolegu. V procese prepúšťania by malo byť samozrejmosťou prejaviť veľkú empatiu a tiež úctu voči  zamestnancovi, keďže v mnohých prípadoch pri organizačných zmenách dochádza aj k prepusteniu veľmi kvalitných zamestnancov.

Tiež je potrebné akceptovať postoj zamestnanca a nechať mu dostatok času na spracovanie tejto informácie. Každý sa s takouto situáciou nečakanej straty zamestnania vyrovnáva inak, od akceptácie až po veľkú precitlivenosť. Stalo sa aj, že niektorí zamestnanci pod zámienkou získania atraktívnejšieho zamestnania, použitia pri vlastnom podnikaní alebo len jednoducho z pomsty zneužili alebo ukradli pri prepustení firemné dáta. Pred rozhovorom so zamestnancom je dobré si takýto únik informácií ošetriť. Ak sa dá poskytnúť prepustenému zamestnancovi aj pomoc služby tzv. outplacementu.

Odborná podpora

Slovo outplacement pochádza z americkej angličtiny. Jeho forma sa tvorila po druhej svetovej vojne, kedy vznikli prvé programy outplacementu. Boli určené vojnovým veteránom, ktorí sa museli opäť naučiť pohybovať v bežnom živote. Postupne sa outplacement preniesol i do oblasti pracovnej.V dnešnej dobe je najžiadanejšou vlastnosťou flexibilita zamestnancov. Profesijná kariéra v jednom podniku je veľmi výnimočná. Outplacement je typický hlavne pre veľké a medzinárodné spoločnosti. Okrem nákladov, ktoré firme vyplývajú zo Zákonníka práce, môže ísť o ďalšiu investíciu. Aktívna spolupráca môže kontinuálne prebiehať aj s úradom práce aj so zákazníkmi. Spoločnosť tým posilní svoju dobrú povesť, meno a imidž sociálne zodpovednej firmy. Outplacement pomáha odbornou podporou ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie. Strata zamestnania patrí medzi tri najviac stresujúce a záťažové situácie v živote. Mnoho ľudí vníma hľadanie práce ako negatívnu životnú skúsenosť. Čím dlhšie hľadanie trvá, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa hľadanie práce môže stupňovať do veľmi stresujúcej situácie.

Aktívne na trhu práce

Outplacement pomáha zvládnuť aj kariérnu zmenu. Zamestnanci podnikov niekedy očakávajú, že im bude priamo ponúknuté ďalšie miesto. To nie je cieľom. Cieľom je naučiť zamestnancov, ktorí za sebou v mnohých prípadoch majú dlhoročnú prácu vo firme, pohybovať sa znovu aktívne na trhu práce. Obvyklá je spolupráca s personálno-konzultačnou firmou či podobným poradcom, ktorý aktívne pomáhajú hľadať novú víziu. Poradca vie nasmerovať . Niektorí zamestnanciv yžadujú iba pomoc v určitých oblastiach, ako je napr. koncipovanie životopisu, motivačného listu. Iní potrebujú pomoc vo všetkých oblastiach – v právnych a psychologických veciach, zistiť aká práca je pre nich najvhodnejšia, poradiť, kde si zamestnanie hľadať, ako si zvýšiť kvalifikáciu, trénovanie a zvládnutie otázok samotného pohovoru. Konzultant je partnerom, na ktorého sa môže prepustený zamestnanec obrátiť. Pomôže mu vyrovnať sa s novou situáciou odborne aj ľudsky.  Avšak stále najväčšia motivácia a snaha ostávajú na prepustených zamestnancoch. Stáva sa aj, že sa niekedy uplatnia na vyšších alebo zaujímavejších pracovných pozíciách. Musia byť ochotní urobiť pre svoju budúcnosť maximum.

Mgr. Martina Čizmadiová, ZenithPeople Consulting spol. s.r.o.

Od | 2019-01-03T12:45:37+01:00 17. júna, 2013|