Mobbing na pracovisku

||Mobbing na pracovisku

Mobbing na pracovisku

Ešte pred pár rokmi si nikto nevedel predstaviť, čo to vlastne je.  Za pár rokov sa tento výraz rozšíril a stretávame sa s týmto výrazom už bežne. O problematike mobbingu na pracovisku hovoria často už aj médiá a sociálne siete. Za to, čo o mobbingu dnes vieme, vďačíme najmä škandinávskym výskumom. V týchto krajinách existujú zákony, ktoré ochraňujú zamestnancov na pracovisku po fyzickej aj psychickej stránke. Za stúpajúci trend mobbingu môžu viaceré faktory. Spoločnosť je jasne nastavená na výkon. Preferuje sa individualizmus. Kto má silné lakte, ten sa vie presadiť a neštíti sa ani nemorálnych vecí.  Osobne si myslím, že každý z nás sa  v menšej, či vo väčšej miere s mobbingom v zamestnaní aspoň raz za život stretne. Intrigovanie, šikanovanie, povýšenectvo na pracovisku bolo vždy. Málokto mal odvahu to otvorene povedať zo strachu, aby neprišiel o zamestnanie.  Dnes je situácia iná. Šikovný zamestnanec sa nenechá psychicky terorizovať a nájde si nové zamestnanie.

Šikanovaný zamestnanec sa častokrát cíti bezmocný. Táto bezmocnosť môže viesť k fyzickým alebo psychickým problémom. Preto treba o mobbingu hovoriť, podporiť šikanovaného a na mobbing včas reagovať.

Často dochádza krok za krokom k stupňovaniu – tí, čo robia mobbing siahajú po nových a nebezpečnejších zbraniach, aby šikovaného ničili a z firmy vyštvali. A tým sa šikanovaný dostáva do stresu, nedokáže sa dobre koncentrovať, začne o svojich schopnostiach pochybovať, začne robiť chyby a toto je iba ďalší dôvod k mobbingu. Šikanovaný sa dostáva do začarovaného kruhu.

Všímajte si varovné signály na vašom pracovisku. Zamyslite sa aj nad tým, kto vo vašej firme alebo vo vašom blízkom okolí vám poskytne pomoc a ako dať výpoveď, keď už neostáva iné riešenie.

Tu je zopár situácií, cez ktoré sa viete pozrieť na to, ako to vyzerá vo vašej firme s nebezpečenstvom mobbingu. S čím viac výrokmi súhlasíte, tým je riziko mobbingu vyššie.

 • Nálada v tíme / oddelení /  je nadriadenému úplne ľahostajná. O problémoch nechce vôbec počuť, hlavne, že sú výsledky.
 • Vo firme vládne silný konkurenčný tlak.  Vyššie sa dostávajú zamestnanci, ktorí na to objektívne nemajú predpoklady.
 • Vo firme sú stresové faktory: časový stres a tlak, nedostatočný počet zamestnancov na oddeleniach, nedostatočné technické vybavenie, prílišný hluk, vysoká teplota, nevyhovujúce pracovné prostredie atď.
 • Súkromná komunikácia a vzťahy medzi kolegami sú veľmi zriedkavé.
 • Nadriadený si všíma iba nedostatky a kritizuje. Pozitívne aspekty berie ako samozrejmosť a nechváli.
 • Dôležité pracovné informácie sa dozvedáte neskoro alebo vôbec.
 • Problémy a konflikty v tíme nadriadený nerieši a zmetie ich zo stola.  Nie je ľudský a nezaujíma sa o pocity podriadených.
 • Zamestnanci majú strach sa ozvať, ak s niečím nesúhlasia.
 • Fluktuácia vo firme je vysoká. Zamestnanci odchádzajú z nevysvetliteľných dôvodov.
 • Tímy sa často skupinkujú. Skupinky sú navzájom konkurencia. Niektoré skupinky majú od nadriadeného väčšie výhody.
 • Rozšírené sú vo firme klebety, intrigy, závisť, podceňovanie, povýšenecké až agresívne správanie.
 • Ak zamestnanec spraví chybu, hneď sa to dozvie od kolegov nadriadený.
 • Pokyny nadriadeného sú častokrát nejasné. Nikto dobre nevie, čo a ako má robiť.
 • Nadriadený nedáva spätnú väzbu.
 • Vo firme nefunguje personálne oddelenie, kde by sa zamestnanec mohol so svojím problémom obrátiť.
Od | 2024-03-20T16:02:58+01:00 24. augusta, 2023|