Mobbing na pracovisku

||Mobbing na pracovisku

Mobbing na pracovisku

Ešte pred pár rokmi si nikto nevedel predstaviť, čo to vlastne je.  Za pár rokov sa tento výraz rozšíril a stretávame sa s týmto výrazom už bežne. O problematike mobbingu na pracovisku hovoria často už aj médiá a sociálne siete. Za to, čo o mobbingu dnes vieme, vďačíme najmä škandinávskym výskumom. V týchto krajinách existujú zákony, ktoré ochraňujú zamestnancov na pracovisku po fyzickej aj psychickej stránke. Osobne si myslím, že každý z nás sa  v menšej, či vo väčšej miere s mobbingom v zamestnaní aspoň raz za život stretne. Intrigovanie, šikanovanie, povýšenectvo na pracovisku bolo vždy, len málokto mal odvahu to otvorene povedať zo strachu, aby neprišiel o zamestnanie.  Dnes je situácia iná, šikovný zamestnanec sa nenechá psychicky terorizovať a nájde si nové zamestnanie.

Za stúpajúci trend mobbingu môžu viaceré faktory. Spoločnosť je jasne nastavená na výkon. Preferuje sa individualizmus. Kto má silné lakte, ten sa vie presadiť a neštíti sa ani nemorálnych vecí.  V spoločnosti sa celkovo zvyšuje tlak na jednotlivca na finančné zabezpečenie a zvyšuje sa agresivita.

Šikanovaný zamestnanec sa častokrát cíti bezmocný. Táto bezmocnosť môže viesť k fyzickým alebo psychickým problémom. Preto treba o mobbingu hovoriť, podporiť šikanovaného a na mobbing včas reagovať.

Často dochádza krok za krokom k stupňovaniu – tí, čo robia mobbing siahajú po nových a nebezpečnejších zbraniach, až aby šikovaného ničili a z firmy vyštvali. A tým sa šikanovaný dostáva do stresu, nedokáže sa dobre koncentrovať, začne o svojich schopnostiach pochybovať, stráca pôdu pod nohami, začne robiť chyby a toto je iba ďalší dôvod k mobbingu. Šikanovaný sa dostáva do začarovaného kruhu.

Všímajte si varovné signály na vašom pracovisku. Zamyslite sa aj nad tým, kto vo vašej firme alebo vo vašom blízkom okolí vám poskytne pomoc a ako dať výpoveď, keď už neostáva iné riešenie.

Tu je zopár situácií, cez ktoré sa viete pozrieť na to, ako to vyzerá vo vašej firme s nebezpečenstvom mobbingu. S čím viac výrokmi súhlasíte, tým je riziko mobbingu väčšie.

 • Nálada v tíme / oddelení /  je nadriadenému úplne ľahostajná. O problémoch nechce vôbec počuť, hlavne, že sú výsledky.
 • Vo firme vládne silný konkurenčný tlak.  Vyššie sa dostávajú zamestnanci, ktorí na to objektívne nemajú predpoklady.
 • Vo firme sú stresové faktory: časový stres a tlak, nedostatočný počet zamestnancov na oddeleniach, prílišný hluk, vysoká teplota, nevyhovujúce pracovné prostredie atď.
 • Súkromná komunikácia a vzťahy medzi kolegami sú veľmi zriedkavé.
 • Nadriadený si všíma iba nedostatky a kritizuje, pozitívne aspekty berie ako samozrejmosť a nechváli.
 • Dôležité pracovné informácie sa dozvedáte neskoro alebo vôbec.
 • Problémy a konflikty v tíme nadriadený nerieši a zmetie ich zo stola.  Nie je ľudský a nezaujíma sa o pocity podriadených.
 • Zamestnanci majú strach sa ozvať, ak s niečím nesúhlasia.
 • Fluktuácia vo firma je vysoká.
 • Zamestnanci odchádzajú z nevysvetliteľných dôvodov.
 • Tímy sa často skupinkujú. Skupinky sú navzájom konkurencia. Niektoré skupinky majú od nadriadeného väčšie výhody.
 • Rozšírené sú vo firme klebety, intrigy, závisť, podceňovanie, povýšenecké až agresívne správanie.
 • Ak zamestnanec spraví chybu, hneď sa to dozvie od kolegov nadriadený.
 • Pokyny nadriadeného sú častokrát nejasné. Nikto dobre nevie, čo a ako má robiť.
 • Vo firme nefunguje personálne oddelenie, kde by sa zamestnanec mohol so svojím problémom obrátiť.
Od | 2023-09-04T11:35:53+02:00 24. augusta, 2023|