Dajte zamestnancom slobodu – December 2014, www.instoreslovakia.sk

||Dajte zamestnancom slobodu – December 2014, www.instoreslovakia.sk

Dajte zamestnancom slobodu – December 2014, www.instoreslovakia.sk

Čím sú odlišné spoločnosti ako – Google, Facebook, Zappos, Apple, Twitter? Prečo sú pre mnohých uchádzačov vysnívané firmy? Ak aj vy chcete mať desiatky kvalitných a motivovaných uchádzačov vo firemnej databáze, ktorí čakajú na ponuku vašej firmy, dajte vašim zamestnancom slobodu. Vývoj v oblasti svetového podnikania preukazuje, že sloboda zamestnancov je ďalším rozumným krokom v riadení firiem.

Ako je tradične vnímaná úspešná fungujúca firma? 

Jasná štruktúra, jasné ciele a stratégia, niekoľko úrovňová hierarchia, reporty. Pripravujú sa rozpočty a ciele, ktoré sa poctivo plnia. Zamestnanci pracujú na základe pravidiel, predpisov. Ak niekto predpis neplní, vymyslí sa ďalší predpis. Akceptuje sa štandard. Každé vybočenie z radu spôsobuje problém.

Ľudia sa vnímajú navzájom statusovo. Zamestnanci prispôsobujú svoje konanie firme a firemným očakávaniam. Hrajú určitú rolu, cez ktorú ich okolie vníma a posudzuje a je v súlade so spoločensky akceptovaným smerom. Samotné roly zjednodušujú styk zamestnancov vo firme aj chod firmy tým, že každého zamestnanca obmedzujú na vopred predpokladané správanie.

Štandardná rola personálneho manažéra 

Personálny manažér odporúča vedeniu firmy v záležitostiach hodnôt, ktoré by sa malo tolerovať pre jednanie so zamestnancami a poukázať na prípady, kde sa chovanie dostáva do konfliktu s týmito hodnotami. Personálnu stratégiu vypracuje spolu s manažmentom v súlade s firemnými cieľmi. Pri nástupe do zamestnania podpisuje nový zamestnanec pracovnú zmluvu. Personalista ho oboznamuje s pracovnou náplňou, pracovnou dobou, s finančným ohodnotením, s pracovnými povinnosťami aj sankciami za porušovanie pravidiel.

Sloboda v práci sa stáva veľkou konkurenčnou výhodou firiem 

V slobodnej firme sú všetci partneri – zdieľajú zodpovednosť za úspech firmy so svojimi kolegami. Najdôležitejším odkazom v slobodnej firme je maximálna dôvera a transparentnosť voči zamestnancom. Prenesením zapájania a rozhodovania na zamestnancov získa firma ich zainteresovanosť a nápady. Všetci pomáhajú riadiť procesy zmien. Zamestnanci majú viacero rolí, podľa toho, ktorá sa im páči a je pre nich v danom projekte podstatná. Môžu byť stratégovia, plánovači, realizátori, inovátori, evanjelizátori. Podobne si funkcie uvádzajú na vizitkách, napríklad vo firme Etnera je „umožňovač“ (CEO) alebo „postrkovač“ (PR a hovorca).

Zamestnanci majú priestor na kreativitu a vlastné názory. Každý vie, čo má robiť, necíti kontrolu. Pri takomto nedirektívnom prístupe sa ľudia viac otvoria, sú viac motivovaní a majú snahu robiť pre firmu viac. Ľudia vykonávajú prácu, pri ktorej sú šťastní.

Personálny manažér v slobodnej firme

Personálny manažér sa stáva interným konzultantom – poskytuje rady a odporučenia pri zlepšovaní firemnej kultúry a klímy, povzbudzuje tímovú pohodu a aktivity. Uľahčuje a umožňuje lepšie spôsoby v oblasti komunikácie a rozvoja zamestnancov. Zamestnanci sa spolupodieľajú na tvorbe personálnej stratégie, po čom v práci túžia a prečo. Uzatvárajú sa obojstranne akceptovateľné dohody.

Pri výbere nových zamestnancov sa posudzuje hlavne motivácia, postoje, myslenie zamestnanca pred pracovnými skúsenosťami a tvrdými zručnosťami. Zamestnanec má vytvorené prostredie, v ktorom môže tvoriť, realizovať sa, prinášať nové nápady bez obmedzení. Informácie od manažmentu smerom nižšie sa zdieľajú so zamestnancami. Vo firme prebiehajú medzi manažmentom a zamestnancami pravidelné diskusie a brainstormingy. Nápady sú vítané a rýchlo sa aj realizujú.

Mgr. Martina Čizmadiová, ZenithPeople Consulting spol. s r.o.

Od | 2019-01-03T12:04:38+01:00 13. decembra, 2014|