Mileniáni potrebujú zmenu a nové výzvy – November 2016, www.instoreslovakia.sk

||Mileniáni potrebujú zmenu a nové výzvy – November 2016, www.instoreslovakia.sk

Mileniáni potrebujú zmenu a nové výzvy – November 2016, www.instoreslovakia.sk

„V roku 2020 budú mileniáni tvoriť viac ako tretinu svetovej pracovnej sily. Niekto má názor, že je to generácia nelojálnych, sebeckých ľudí, iným sa zase páči ich nezávislosť, podnikavosť a zanietenosť pre digitálny svet. Pre zamestnávateľov nadišiel čas im porozumieť a hľadať stratégie, ako udržať ich motiváciu.“

Peniaze, istota a voľný čas

Spoločnosť ManpowerGroup vykonala v spolupráci s konzultačnou firmou Reputation Leaders kvantitatívnu globálnu štúdiu na 19 000 pracujúcich mileniáloch a 1 500 náborových manažéroch v 25 krajinách, aby porozumela tomu, čo generácii  Y v súčasnosti a v budúcnosti pomohlo ako ľuďom, tak aj organizáciám uspieť v súčasnom svete práce. Mileniáli boli identifikovaní ako tí, ktorí sa narodili v období medzi rokmi 1982 – 1996. Práce v teréne prebiehali od februára do apríla 2016.

Pri výbere toho, kde a ako budú pracovať, mileniáli sledujú tri priority: peniaze, istotu a voľný čas. Chcú byť odmeňovaní za svoje úsilie, chcú si udržať životný štandard, chcú mať v zamestnaní istotu a pritom mať stále voľnosť, aby sa mohli raz za čas zastaviť a dobiť si batérie. Zároveň chcú pracovať so skvelými ľuďmi, užívať si čas strávený v práci, a to s možnosťou pracovať flexibilne a získavať nové znalosti. Ich prioritou je stále zmysel práce. Istotu v zamestnaní vnímajú ako smer, nie dané pracovné miesto. Viac očakávajú, že budú rásť u súčasného zamestnávateľa, ako meniť každý rok zamestnávateľa.  Dávajú prednosť istote v zamestnaní a príležitostiam, kde sú nové výzvy a typy práce. Mileniáni potrebujú zmenu a nové výzvy. Svoju kariéru nevidia ako priamku stúpajúcu  smerom  hore, ale ako vlny meniace smer, dĺžku a tempo.

Profesia.sk v spolupráci s Platy.sk pravidelne zverejňuje priemerný očakávaný plat absolventov. Absolventi ročníka 2015 (vzorka 10 559 respondentov)  pýtali priemerne 935 eur v hrubom, teda o 9 eur viac v porovnaní s ročníkom 2014. Svoju hodnotu na pracovnom trhu si cenia najvyššie absolventi odboru informatika. Na svojej výplatnej páske by radi videli v priemere 1 113 eur v hrubom. Očakávania nad priemerom majú aj absolventi strojárstva, stavebníctva, ekonomiky či práva. „Platí, že oproti generácii svojich rodičov sú dnešní 20-25-roční (teda ročníky 1991 až 1996) sebavedomí, neboja sa diskutovať o podmienkach a záleží im na tom, pre akú značku zamestnávateľa budú pracovať. Absolventi, ktorí prichádzajú na trh práce vyžadujú od zamestnávateľa dobrý plat, benefity a flexibilitu,“ uviedla Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Mileniáni: Práva vs. voľný čas

Oblasť, kde sú si mileniáli navzájom rovnejší, je starostlivosť o seba. Obe pohlavia majú ako prioritu dostatok času pre seba a svoje koníčky. Bez ohľadu na pohlavie štyria z desiatich mileniálov plánuje dlhšie voľno na odpočinok, cestovanie a dovolenku. Prestať pracovať s cieľom podpory partnera v kariére je až medzi poslednými priečkami rebríčku u oboch pohlaví, čo potvrdzuje trend smerom k dvojitému príjmu domácností.

„Na rozdiel od predchádzajúcej vlny Millennials+, ktorá sa konala v roku 2014, v súčasnosti mladí Slováci viac pracujú a viac sa vzdelávajú a naopak, menej spia, menej počúvajú hudbu a menej sledujú televíziu. Po spánku a pobyte v škole alebo práci je surfovanie na internete štvrtá najpopulárnejšia aktivita mladých ľudí. Činnosti súvisiace s tým, že človek je pripojený do siete, sa stávajú tak bežné, že tieto aktivity už nevnímajú ako niečo „iné“ a „odlišné“. Skôr sa pousmejú, keď im budete hovoriť o „virtuálnej“ realite. Veď v konečnom dôsledku, keď o niečom komunikujú, tak je to ich prežívanie života. Len si to nehovoria, ale „sharujú“, hovorí Lukáš Bomba, Project Manager projektu Millennials+ zo spoločnosti TNS Slovakia. Štúdiu Millennials+ uskutočnila agentúra TNS Slovakia na vzorke 1 500 mladých ľudí vo veku 12 až 26 rokov. Vyplýva z ne i tom, že mladí ľudia sú na rozdiel od starších generácií sebavedomejší, viac sa zaujímajú o globálne problémy a presne vedia, aká by mala byť ich budúca práca. Sú ambiciózni a snaživí. Uvedomujú si, že svet, v ktorom žijeme, nie je jednoduchý. Snažia sa využívať také inštitúcie a spôsoby, s ktorými si idú za svojimi cieľmi a pritom sa vyvarujú neistote a vlastnému ohrozeniu.

Štvrtina má dve a viac zamestnaní

Viac než polovica z nich očakáva, že bude pracovať ešte potom, čo dosiahne vek 65 rokov. 28% predpokladá, že bude pracovať ešte po sedemdesiatke a 12 % hovorí, že bude pracovať pravdepodobne až do smrti. Mileniáli pracujú dlhšie než predchádzajúca generácia.  26 % má dve či viac platených zamestnaní. Mileniáli si veria a 62% dôveruje v to, že ak zajtra stratí prácu, do 3mesiacov si nájde inú. Mileniáli vítajú, keď majú možnosť využívať alternatívne spôsoby práce. I keď dnes takmer tri štvrtiny mileniálov pracuje na plný úväzok, viac než polovica hovorí, že je otvorená novým spôsobom práce v budúcnosti, ako je práca na voľnej nohe, v krátkodobom projekte alebo s niekoľkými zamestnaniami zároveň. 34 % uvažuje o vlastnom podnikaní.

Mileniáli sa chcú posúvať vo firme vpred, ale to nemusí nutne znamenať povýšenie. Sú zvyknutí na rýchlejší vývoj sveta a chcú rozmanitú kariéru, ktorá rýchlejšie postupuje. Sú si vedomí toho, že musia svoje znalosti a schopnosti pravidelne zdokonaľovať, aby zostávali zamestnateľnými .  93% mileniálov je ochotných investovať svoj čas alebo peniaze do svojho ďalšieho vzdelávania. 22% je ochotných si vziať voľno, aby mohli získať nové znalosti prípadne kvalifikáciu. Byť vzdelanejší znamená získať lepšie zamestnanie, aj vyššiu mzdu. Zamestnávatelia musia nájsť nové spôsoby ako zamestnancov týmto spôsobom motivovať, ako napr. zaistiť každému osobný rozvoj v zamestnaní podľa jeho predstáv a pomôcť ľuďom získavať skúsenosti v organizácii.

Praktické rady k prijímaniu a udržaniu mileniálov:

  1. Od začiatku apelujte na dlhodobú perspektívu, že zotrvanie v spoločnosti vedie k rozvoju kariéry a znalostí.
  2. Vytvorte príležitosti pracovať na rôznych projektoch naprieč spoločnosťou, s rôznymi ľuďmi a potrebnými znalosťami.
  3. Vytvorte pre mileniála rozvojový plán. Nestačí ročné hodnotenie, ale pravidelne sa rozprávajte , aby ste ukazovali, že jeho práca prispieva nie len k dlhodobým cieľom spoločnosti ale aj jeho kariérnemu rozvoju.
  4. Poskytujte pravidelnú spätnú väzbu. Pochváľte a podporte zdieľanie skúseností od kolegov a manažérov.
  5. Poskytnite im voľno a čas na odpočinok. Zakomponujte kariérne prestávky do firemnej kultúry.
  6. Umožnite im flexibilný výkon práce. Dajte im možnosť výberu kde, ako, kedy budú pracovať, prípadne vytvorte alternatívne úväzky.

Mgr. Martina Čizmadiová, ZenithPeople Consulting spol. s.r.o.

Od | 2019-01-03T11:13:26+01:00 28. novembra, 2016|