O čom je NEUROLEADERSHIP – Jún 2015, www.instoreslovakia.sk

||O čom je NEUROLEADERSHIP – Jún 2015, www.instoreslovakia.sk

O čom je NEUROLEADERSHIP – Jún 2015, www.instoreslovakia.sk

Vaše správanie alebo správanie ostatných ľudí sa dá meniť. Nevyhovujúce správanie a návyky možno nahradiť vyhovujúcimi. Ak vám niekto ukáže alebo si sami zodpoviete na otázku PREČO? a pochopíte AKO? a ČO?, zmeny zrealizujete veľmi rýchlo.

O ČOM JE NEUROLEADERSHIP? 

Pojem „Neuroleadership“ vytvoril Austrálčan David Rock, ktorý je v súčasnosti svetovou vedúcou osobnosťou neuroleadershipu Je autorom bestselleru „Your Brain at Work“ (vyšiel aj v češtine „Jak pracuje váš mozek“, Pragma 2010). Vo viac ako 24 krajinách pracuje výskumný tím združený v Neuroleadership Inštitúte, ktorého je David zakladateľom. Cieľom inštitútu je zvýšiť efektívnosť leadershipu vo firmách s prepojením priamo na fyziológiu myslenia a mozgu. V Českej republike je vedúcou osobnosťou neuroleadershipu kouč Vladimír Tuka. Pri lídroch neuroleadership ukáže cestu, ako robiť aj pod tlakom rýchlejšie rozhodnutia, efektívne riadiť tím, robiť rýchle zmeny, zlepšiť svoj timemanagement a pod. Vzdelávacie programy vám v práci pomôžu rýchlo pochopiť, vyhodnotiť situáciu a vytvoriť si vlastné riešenie. Každý z vás dáva jedinečnosť do všetkého, čo robí. Ak sa naučíte, ako váš mozog funguje, pochopíte lepšie seba aj ostatných.

Úspešné firmy majú veľký dopyt po talentoch na všetkých úrovniach – chcú ľudí, ktorí pozerajú za horizont a dokážu neustále firmu posúvať vpred. Neuroleadership je aj o tom, ako premeniť vonkajšiu motiváciu zamestnanca na vnútornú. Nadriadený/firma niečo vyžadujú (vonkajšia motivácia) a zamestnanec sa s tým potrebuje vnútorne stotožniť (vnútorná motivácia). Toto je ideálny stav. Vtedy sa záujem zamestnancov o firmu zvýši a zamestnanci začnú svoj potenciál pre firmu plne využívať. Pri vedení rozhovorov so zamestnancami od ktorých chceme, aby boli výkonnejší je efektívne sa pýtať koučovacím spôsobom napr.„Čo by vám pomohlo k zvýšeniu výkonu? V čom vnímate vaše rezervy? Čo chcete s tým urobiť? Ako vám môže pomôcť firma? Ako to budeme merať?“ Už aj na Slovensku sú populárne workshopy, kde sami zamestnanci cez podobné otázky definujú riešenia na zlepšenie fungovania firmy.

Rozvojový plán lídrov 

V našej konzultačnej spoločnosti využívame neuroleadership komplexnejšie pri definovaní rozvojového plánu lídrov v organizácii. Na základe stratégie ľudských zdrojov zanalyzujeme súčasný stav manažmentu a zadefinujeme budúci pomocou zmerania:

  • aká je úroveň kompetencií lídrov / riadenie tímu, komunikácia, interakcia s inými ľuďmi, schopnosť efektívne uvažovať, rozhodnosť a riešenie problémov /
  • aká je zaangažovanosť a súčasná motivácia lídrov
  • do akej miery zodpovedajú lídri firemnej kultúre /vedia naplniť ciele firmy a očakávania zákazníkov/
  • výsledkom bude Rozvojový plán – súbor vzdelávacích aktivít s využitím techník neuroleadershipu

Princípy NLP 

Neuroleadership využíva poznatky z neurolingvistického programovania (známa skratka NLP). NLP bolo vytvorené začiatkom sedemdesiatich rokov 20.storočia zakladateľmi Johnom Grinderom a Richardom Bandlerom. Ich cieľom bolo sledovať a identifikovať vzorce jednania výborných psychoterapeutov pri úspešných terapiách. Vzorce zdokonalili a vytvorili účinný model komunikácie, osobnej zmeny a celkového riadenia života -„neurolingvistické programovanie“. Ako náš mozog myslí, potom cítime a následne konáme. Toto konanie sa dá naprogramovať.

3 princípy neurolingvistického programovania:

1. Cieľ: 

K dosiahnutiu úspechu v živote musíte vedieť čo chcete a mať jasnú predstavu o výsledku v každej situácii. Predstava vytvára skutočnosť. Čím  presnejšie a pozitívnejšie definujete, čo chcete dosiahnuť, tým lepšie svoj mozog naprogramujete k vyhľadaniu príležitostí, ktorými cieľ dosiahnete. Neexistuje neúspech, iba výsledok.

Môžete sa opýtať seba otázky napr.: Čo v živote chcem? Čo urobím, aby som dosiahol svoj cieľ? Aké zdroje potrebujem? Aké prekážky mi k dosiahnutiu bránia? Ako rozpoznám, že som to dosiahol? Čo sa udeje, keď cieľ dosiahnem?

2. Vnímavosť: 

Je potrebné mať všetky zmysly otvorené, aby ste vnímali, čo získavate. Pri komunikácii so seba samým to znamená lepšie vnímať vaše vnútorné obrazy, zvuky, pocity. Pri komunikácii s inými ľuďmi hovoríme o schopnosti vedieť sa naladiť, rešpektovať pocity a porozumieť si s druhým človekom na základe úcty a dôvery. Lepšie pochopiť iných ľudí je i o naučení sa vnímať signály neverbálnej komunikácie.

3. Pružnosť: 

Buďte pružný, aby ste mohli meniť vaše chovanie, pokiaľ nedosiahnete, čo chcete. V každej interakcii bude situáciu riadiť osoba, ktorá má najviac možností voľby a je pritom najviac pružná v správaní.

Mgr. Martina Čizmadiová, ZenithPeople Consulting spol. s.r.o.

Od | 2019-01-03T11:37:03+01:00 6. júna, 2015|